• Địa chỉ: Nhà văn hoá xóm Bái Yên, xã Dân Chủ, Tp Hoà Bình
  • Diện tích: 100m2
  • Loại cỏ: DVN S19M18-20
  • Thời gian hoàn thiện: Tháng 11/2019

1, Một số hình ảnh sân chơi tại Nhà văn hoá xóm Bái Yên

dvn-san-choi-co-nhan-tao-1
Sân chơi cỏ nhân tạo tại Nhà văn hoá xóm Bái Yên
dvn-san-choi-co-nhan-tao-2
Sân chơi cỏ nhân tạo tại Nhà văn hoá xóm Bái Yên
dvn-san-choi-co-nhan-tao-3
Sân chơi cỏ nhân tạo tại Nhà văn hoá xóm Bái Yên
dvn-san-choi-co-nhan-tao-4
Sân chơi cỏ nhân tạo tại Nhà văn hoá xóm Bái Yên